1. <output id="vjhnf"></output>

   <code id="vjhnf"></code>
   <code id="vjhnf"></code>

  2. 講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

   拓跋燾信道教大舉滅佛 系佛教在中國第一次大劫難

   來源:講歷史2018-07-09 09:00:28責編:桂婷人氣:
   字號:小號|大號
   【內容導讀】北方發生的大事就是“滅佛”,這是佛教在中國遭受的第一次大的劫難。“兇手”是北魏的第三任皇帝太武帝拓跋燾,但背后有一個隱隱的身影,這個幕后者的奇異之處在于:他到北…

   běifāngshēngdeshìjiùshì miè ,zhèshìjiāozàizhōngguózāoshòudedejiénán  xiōngshǒu shìběiwèidesānrènhuángtàituòtāo,dànbèihòuyǒuyǐnyǐndeshēnyǐng,zhèhòuzhědezhīchùzài:dàoběiwèiyīngpìn gāoguǎn ,tóulefènjiǎn,zěnmekàndōuxiàngwěizàode,érshǐxuéjiāmendōurènrènzhēnzhēnlexiàlái shì:xìnxìnyóu 

   <rb>拓</rb><rt>tuò</rt><rb>跋</rb><rt>bá</rt><rb>燾</rb><rt>tāo</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>舉</rb><rt>jǔ</rt><rb>滅</rb><rt>miè</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>系</rb><rt>xì</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>國</rb><rt>guó</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>劫</rb><rt>jié</rt><rb>難</rb><rt>nán</rt>

   zhèrénjiàokòuqiānzhī 

   kòuqiānzhīdejīng

   kòuqiānzhīshìféngwànnián(jīnshǎn西líntóng)rén,shàngdōushìzuòguānde,dànduìshìméiyǒuxìng,xīnxuédàojiāo měitiānhuānzàijiāsòngjīngzuò,háixuéliànzhìdānyào,cóngxiǎodexiǎngshìchéngtiānshàngdeshénxiān 

   ,jiāchuànmén,kàndàoyòngrén,shēncáikuí,zhǎngxiàng,shuōhuà,mènzhetóumàigànhuó,shēnhǎoxiàngyǒu使shǐwándejìn 

   kòuqiānzhīduìshuō:zhèláodòngzhēncuò,néngnéngsònggěine?

   shuō:jiàochénggōngxìng,hěnnéngchī,yàojiùdàizǒuba 

   chénggōngxìngjiùgēnzhekòuqiānzhīhuílejiā,cóngzàikòujiāgànhuó,zānglèi,kòujiāshàngshàngxiàxiàdōufēicháng滿mǎn 

   yǒutiān,kòuqiānzhīyòng zhōusuànjīng yǎnsuàn yuèhángxīngdeyùnhángguī,suànláisuàndōuduì,tóunǎohuǒ chénggōngxìngzǒuguòláikàn,kòuqiānzhīfánzàotuīkāi tuīsuàn,háishìshībài chénggōngxìngyòupǎoleguòlái,wèn:nínnéngnéngànzhàodeyǎnsuànfāngshìshìne?

   kòuqiānzhīkànzhezhèsānderén,gǎndàohěnguài,dīngzhehǎojiǔ,tóngle jiéguǒhěnkuàijiùsuànlechūlái,kòuqiānzhījīng,zhōngmíngbái:gāoshǒuzàimínjiān kòuqiānzhīdāngxiàguìzàishàng,bàichénggōngxìngwéilǎoshī chénggōngxìngkěn,fǎnéryàobàikòuqiānzhīwéilǎoshī liǎngréntuīláituī,zuìhòukòuqiānzhīniùguò,míngmiàoshōulezhè guòletiān,chénggōngxìngduìkòuqiānzhīshuō:guǒzhēnxīnxiǎngxuédào,menyǐndàoshēnshān suíhòu,liǎngrénláidàolehuáshān,cǎichīcǎoyào,dōujiàoè
   jiǔ,yòusōngshān,xīnxiūdào chénggōngxìngxiūliàndequánjuéchuángěikòuqiānzhī zhījiào7niánguòle,tiān,chénggōngxìngxiàngkòuqiānzhīdàobié,kòuqiānzhīfēichángjīng,wèn:zhèshìwéishímene?

   <rb>拓</rb><rt>tuò</rt><rb>跋</rb><rt>bá</rt><rb>燾</rb><rt>tāo</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>舉</rb><rt>jǔ</rt><rb>滅</rb><rt>miè</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>系</rb><rt>xì</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>國</rb><rt>guó</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>劫</rb><rt>jié</rt><rb>難</rb><rt>nán</rt>

   chénggōngxìngshuō:shíhuàgàoba,shíshìwèitiānshàngshénxiānde,yīnwéixīn,fānhuǒ,shāohuǐlexiāngōng,suǒshīdàomínjiān,zuò7niándeláo shòudàowéishúzuì,xiànzàixiàndào,jiùyàofǎnhuíxiāngōngle 

   kòuqiānzhītīngchǎnghuànmèng 

   chénggōngxìngshuō:xiūdàofēichángqínfèn,dànshìqíngliùméiyǒuduàn,suǒchéngxiānshìnéngle dànshìzuòwángzhīshī,néngchéng 

   shuōwán,téngkōngxiāoshījiàn hòu,kòuqiānzhīkāishǐzhāoshōu,hóngyángdàojiāo 

   tuòtāokāishǐxìnfèngdàojiāo

   zhuǎnyǎn30niánguòle,424nián,60suìdekòuqiānzhīzǒuxiàsōngshān,láidàoběiwèidōuchéngpíngchéng(jīnshān西tóng),yóudemínghěn,tuòtāojiējiànle kòuqiānzhījiǎngshùledechuánjīng,tóngshíshuō:tàishànglǎojun1(lǎo)céngjīngténgyúnjiàlóng,cóngtiānérjiàng,shòugěièrshíjuànshū,yàozàirénjiānzhěngdùndàojiāo 

   tuòtāoxìnfēixìn,chénmenrènwéizàishuōdào,shìzàibiānshì 

   dànshìyǒurénzhīchí,jiùshìtuòtāodemóuchén  44suìdecuīhào cuīhàoshìhànrén,huān láipǐn jiāo,xiǎngjièzhùkòuqiānzhī,ràngdàojiāozàiběifāngshēnggēn chùkāihuā,cóngérnéngràngxiānbēirénquánmiànhànhuà 

   cuīhàoshàngshū,xiānchēngzàntàishèngqīngmíng,zàipěngkòuqiānzhīshìdāngshìdeshénxiān,línwèiguó,shìshàngtiāndezhào 

   tuòtāomiǎnqiángtīngcónglecuīhàodehuà,pàirénzhè tiānshī jiēdàogōngzhōng 

   tuòtāozhǔnbèixiàshí,cháozhōngpiànfǎnduìzhīshēng,kòuqiānzhīcuīhàoquèshìshuāngshǒushuāngjiǎozànchéng,shuōdìngkǎixuán,zuìzhōngtuòtāoshèngérguī hòukòuqiānzhīdezuǐdōuhěnlíng,chéngle yán  tuòtāozhōngduì dàozhǎng guāxiàngkàn, huóshénxiān jiùzàiyǎnqiánā shìzàiquánguókāishǐtuīguǎngxīndejīngshén  dàojiāo,bìngwéikòuqiānzhīshīzàijīngchéngdōngnánxiūjiànlecénggāodedàotán,miànzhùzhe120míngdàoshì,cháotínggònggěishí měiyuèhánghuì,yǒuqiānréncānjiā,yóuguójiāquánékuǎn dāngshíxìnderénxiàngdāngduō,běiwèizhízàichùzhēngzhàn,bīngyuán shìzài438nián,tuòtāoxiàzhàomìnglìng50suìxiàdesēngrénquánhái,bìngyǒucānjun1de
   liǎngniánhòu,yòugēnkòuqiānzhīdejiàn,tuòtāoběiwèideniánhàogǎiwéi tàipíngzhēnjun1 ,kāishǐxìndàojiāo yòuguòlenián,tuòtāoxiàzhàoxiànzhìjiāo,chēngjiāowéi dàn   yāoniè  guīdìnglùnshìwánggōngháishìtōngrén,jìnzhǐyǎngsēngrén,bìngxiànjiāochūdesēngrén,guǒyǒuyǐnmán,zhūmièquánmén 

   <rb>拓</rb><rt>tuò</rt><rb>跋</rb><rt>bá</rt><rb>燾</rb><rt>tāo</rt><rb>信</rb><rt>xìn</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>舉</rb><rt>jǔ</rt><rb>滅</rb><rt>miè</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>系</rb><rt>xì</rt><rb>佛</rb><rt>fó</rt><rb>教</rb><rt>jiāo</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>國</rb><rt>guó</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>劫</rb><rt>jié</rt><rb>難</rb><rt>nán</rt>

   tuòtāoxiàlìngmiè

   jiùzàijiāoshìyáoyáozhuìshí,jiànwàideshìqíngshēngle 

   445

   nián,jiàogàiderénzàixìngchéng(jīnshǔshǎn西)zhòngfǎnwèi,yǒu10duōwànrén,háixiàngnáncháosòngtóujiàng,dòngjìngnàofēicháng,tuòtāo使shǐchūchīnǎidejìn,huāleniánzuǒyòushíjiān,cáizhènlexià 

   jiān,tuòtāodàibīngdàozhǎngān,kàndàozuòmiànzhǒngxiǎomài rénzàizhōngxiū,ràngchīmài zhōngsēngrénzhāodàimenchīfàn,xiēshìbīngzàisuí便biànzhuǎnzhuǎn,ránxiànzhōngcángyǒuliàngbīng shìbīngjīng,xiàngtuòtāohuìbào 

   tuòtāofèn,shuō:zhèxiērénkěndìngshìgàidetóngmóu 

   xiàlìngzhōngsēngrénquándǎi,suíhòuzàisānchǐ,quánmiànsōuchá jiéguǒràngsuǒyǒuréndèngkǒudāi,cángyǒuliàngjīnyíncáibǎo,niàngjiǔde háiyǒusēngréndāngguānyuánláiwǎngde,guānyuánmencángzàizhōngdejiāchǎn 

   gèngdeshì,yǒuduōzhòngshì,jīngguòshěnxùn,sēngrénmenchéngrèn:mendāngguìzàishìzhǎngyínluàn 

   tuòtāogǎndàofěisuǒ,jiàoxiàngshǎguā,bèijiāoméngpiànleduōnián,dāngxiàlìng:zhōngsēngrénquánzhūshā 

   cuīhàochènquànshuōmiè,tuòtāosuíhòuxiàzhào:suǒyǒumiào xiàngquánhuǐhuài fénshāo
   fánshìyǒubàizhìzuòxiàngde,滿mǎnménchāozhǎnsēngrénlùnniánzhǎngniányòu,quánhuómái 

   zhōngguójiāoshǐshàngyǒuzhemíngde sānzōng zhīnán,zhǐ:tàituòtāo běizhōuwényōng tángzōngyán dàihòuzhōushìzōngcháiróng tuòtāopái 

   dāngshítàituòhuǎngxīnxiàng,quànshuō,tuòtāotīng tuòhuǎngtōutōutuīchílefàngzhàoshūdeshíjiān,yīnshàng kuángbēntáopǎo,bǎozhùlexìngmìng,dàndōubèiwéipíng 

   kòuqiānzhīshìdàojiāozhǎngmén,dànrènwéishìjièguānyǔnduōyuánhuà,dào pínggòngchù tóngshíjiāoyǐngxiǎngshēnyuǎn,mièguòlièhuìyǐn jiāngxuèxīngfēng  tuòtāozhìruòwǎngwén 

   kòuqiānzhījiànjiànxīnhuīlěng,dāngshítuòtāowéixiūjiànle jìnglúntiāngōng ,xiǎngdēngshànggōngtiānshénjiāoliú,yóu tiāngōng tàigāo,suǒgōngchénghào,jiànle18niándōuméiyǒuwángōng,huāqiánliúshuǐ,zāodàotàishùchéndefǎnduì kòuqiānzhīxiǎngdàojīng80suìle,érzhōngméiyǒunéng kángliáng deréncái,duìwèiláishīxìnxīn yǒutiānduìmenshuō:huózhedeshíhòu,mendàorónghuáguì,dànle,zhè jìnglúntiāngōng zhēnnánjiànchéngā,mendehǎofǎnle 

   zàimièdesānniánhòu,jiùshì448nián,huànbìngshì,huóle83suì dedōuyōngyōng guòleliǎngnián,tài,xiàlìngchāichú jìnglúntiāngōng  

   zàizhèchǎngguīyùndòngzhōng,zhīyǒucuīhàotiàozuìjìn,kòuqiānzhīquànshuōzuòshìyàotàijué,fǒuhǎoā 

   cuīhàodāngěrbiānfēng mejiūjìngshìshímeyàngderénne?

   • 古代御醫行業風險巨大 收入卻比太監還低

    古代的醫生俗稱御醫,御醫并不好當,伴君如伴虎不說,薪水比太監還低。薪資待遇方面,太醫院的院使月銀三兩,左右院判、七品御醫均月銀二兩二錢,吏目、醫士月銀一兩五錢(光緒《大清會典事例》卷二百五十)。雍正元詳情>>

    2018-07-08 18:13:20
   • 古代官員“三不欺”:不能欺不忍欺不敢欺

    《史記·滑稽列傳》載褚少孫補記:“子產治鄭,民不能欺;子賤治單父,民不忍欺;西門豹治鄴,民不敢欺。”同樣是“不欺”,就有“不能詳情>>

    2018-07-08 18:13:17
   • 曹操去世時曹丕大哭為何被罵 因曹丕太會作秀?

    公元220年,曹操在洛陽去世的消息傳到鄴城,曹丕帶頭大哭,群臣一看,自然也大哭不止。整個朝堂宮廷哭聲一片。眾人為何大哭?首先是曹操的去世,讓一部分人心中感到哀慟。一部分元老重臣和曹操有著過命的交情,在詳情>>

    2018-07-08 15:35:48
   • 圣人也難過美人關:揭秘孔子的風流韻事

    人人都稱孔子為圣人,使他在至尊至圣的呼聲中度過了自己的一生。然而,當孔子大步走向不近女色、出塵脫俗的圣人神壇的時候,他卻在悄悄地打造了一段鮮為人知的風流佳話,竟然拜倒在一位著名蕩婦的石榴裙下,可謂是&詳情>>

    2018-07-08 15:35:45
   • 歐陽修為何看不慣包拯 好友狎妓被彈劾

    包拯,老百姓心目中的“包青天”,其大名可謂婦孺皆知,因不畏權貴,不徇私情,清正廉潔,社會上流傳有“關節不到,有閻羅包老”的贊譽。詳情>>

    2018-07-08 15:35:42
   • 揭秘紅樓夢中的賈寶玉是一個什么樣的人?

    看過《紅樓夢》的朋友應該都知道,這部架構宏達的小說,里面人物關系譜極為龐大,特別是書里面描寫的那些各有千秋,又獨具風情的女子,更是讓如今的人慨而嘆之。在這個美女如云的小說里,有一個人可謂是想盡齊人之福詳情>>

    2018-07-08 09:41:10
   • 肅孝杭皇后為啥在死后被廢去后位并被毀陵墓?

    明朝有一位皇后,她死后被廢去了皇后。后宮女人當上了皇后固然可喜,可這位真的很悲劇。她從無到有,再從有到無,這是戲劇性的一出。網絡配圖這位皇后,丈夫是朱祁鈺。朱祁鈺的生母,是個罪人。宣德年間,明宣宗御駕詳情>>

    2018-07-08 09:41:06
   • 揭秘:為什么說董鄂妃的葬禮是絕無僅有的國葬

    董鄂妃深受順治寵愛,并很快懷孕了。順治十四年(1657),她于承乾宮中產下一個男嬰,這是順治的皇四子。董鄂妃本來就受寵,此時又生了一個兒子,對于很多人來說,她就是一個威脅。而且,順治一直對皇后不滿,早詳情>>

    2018-07-08 09:41:03
   • 用一文錢整死結義兄弟 朱元璋這招真的太狠了

    說說沈萬三。這個人在歷史上的存在還有爭議,顧成先生認為他是元末時的人,和朱元璋壓根兒沒有交集,只是到了明代蘇州沈家后人漸漸富了起來,有了關于沈萬三的各種傳說。然而《明史》上又多次記載了朱元璋打擊沈萬三詳情>>

    2018-07-08 09:19:42

   歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

   开心丁香婷婷深爱五月